Christer Karlssons Åkeri i Hössna AB

Ett åkeri i Ulricehamn med god branschkännedom och lång erfarenhet ger effektiva transporter!

Ett åkeri med god branschkännedom och lång erfarenhet ger effektiva transporter!

Christer Karlssons Åkeri i Hössna AB har utfört transporter i Ulricehamn med omnejd sedan 1985. Vi erbjuder effektiva transporter och leveranser åt anläggningsbranschen.

Med många år i branschen har vi en god branschkännedom och lång
erfarenhet av körningar åt både privatpersoner och företag.

Vi är medlem i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland.

Exempel på våra tjänster:

  • Div. anläggningstransporter (bergkross, jord, asfalt m.m.)
  • Försäljning och leverans av grus, matjord och sand
  • Jordsortering med mobilt sorteringsverk
  • Maskintransporter
  • Flistransporter
  • Vinterväghållning (plogning och saltning)