Ett åkeri med god branschkännedom och lång erfarenhet ger effektiva transporter!

Christer Karlssons Åkeri i Hössna AB har utfört transporter i Ulricehamn med omnejd sedan 1985. Vi erbjuder effektiva tranporter och leveranser åt anläggningsbranschen.

Med många år i branschen har vi en god branschkännedom och lång
erfarenhet av körningar åt både privatpersoner och företag.

Vi är medlem i Sveriges Åkeriföretag Västra Götaland.

Sveriges Åkeriföretag

Exempel på våra tjänster:

  • Div. anläggningstransporter (bergkross, jord, asfalt m.m.)

  • Försäljning och leverans av grus, matjord och sand

  • Jordsortering med mobilt sorteringsverk

  • Maskintransporter

  • Flistransporter

  • Vinterväghållning (plogning och saltning)